Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(USZ) Geologia, stacjonarne studia II stopnia

Szczegóły
Kod USZ-S2-GE
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Szczeciński
Kierunek studiów Geologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://spr.usz.edu.pl
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Student uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu zrozumieć zjawiska i procesy
zachodzące w obrębie przyrody nieożywionej.
Program studiów obejmuje szczegółową wiedzę z zakresu nauk geologicznych, a także ogólną
wiedzę z zakresu niektórych innych nauk przyrodniczych i pomocniczych (ścisłych i technicznych), takich jak: fizyka, chemia, matematyka, statystyka, kartografia, oceanografia, co pozwoli mu na zrozumienie funkcjonowania geosystemu, w szczególności tych procesów, które zachodzą w obrębie litosfery i kształtują powierzchnię Ziemi.

Nauczysz się:
• wykonywać i nadzorować prace geologiczno-inżynierskie, związane z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych dotyczące m.in. ochrony brzegu morskiego,
• wykonywać prace hydrogeologiczne związane z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych,
• gromadzić, przetwarzać i archiwizować różnorodne informacje geologiczne z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

Czas trwania studiów: 4 semestry.

Przykładowe przedmioty:
Metody badawcze w geologii, lądowe i morskie środowiska sedymentacyjne, poszukiwanie i dokumentowanie złóż oceanicznych, poszukiwanie i dokumentowanie złóż czwartorzędu, ćwiczenia terenowe z geologii Polski, ćwiczenia terenowe z kartografii czwartorzędu w morskiej strefie brzegowej.