Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) praca socjalna, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_PSOC
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://isips-wns.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna koncentrują się na przygotowaniu zawodowym do pełnienia przyszłych ról zawodowych w szeroko pojętym systemie wsparcia społecznego. Koncentrują się na podejściu do każdego   człowieka oraz przysługujących mu praw, szczególnie w kontekście pogłębiających się problemów społecznych. Urzeczywistnianie tej wizji domaga się racjonalności myślenia, uczciwości w działaniu, poszanowania wartości, godności i wolności człowieka w duchu otwartości, szczerego dialogu i prawdziwej tolerancji, a także dostrzeżenie rozwojowego potencjału każdej osoby ludzkiej, szczególnie osób żyjących z różnych powodów na marginesie życia społecznego. Postępujący proces pauperyzacji społeczeństwa polskiego, wymusza podjęcie stosownych regulacji w obszarach polityki społecznej. Współczesny biedny i ubogi to nie tylko człowiek doświadczony przez życie, ograniczony w swej aktywności fizycznej i psychicznej. To także człowiek w pełni sił, który nie umie nadążyć za postępującymi zmianami. Odpowiadając na te potrzeby, pragniemy ukierunkować kształcenie przyszłych pracowników  systemu wsparcia społecznego, specjalistów w obszarach pracy z osobami psychicznie chorymi, osobami starszymi, rodzinami i dziećmi.

Celem studiów jest przygotowanie ludzi wykwalifikowanych do pracy w poszerzających się sferach działalności pomocowej. Wraz z bardzo szybko zachodzącymi przemianami społecznymi (np. demograficznymi, kulturowymi, ekonomicznymi) rośnie zapotrzebowanie na działalność socjalną, a w związku z tym również na ludzi przygotowanych do pracy w tym sektorze.

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku „praca socjalna” jest realizowany w profilu praktycznym, co wzbogaca treści nauczania o zwiększoną ilość zajęć o charakterze ćwiczeniowym, warsztatowym i praktycznym. Absolwent naszego  kierunku ma szanse zdobyć nie tylko solidne kwalifikacje zawodowe, ale być człowiekiem o szerokich horyzontach myślowych. Istotnym elementem przygotowania do pracy socjalnej jest odbycie przez studenta dobrze zaplanowanej  praktyki. Oferta środowiska krakowskiego (nawet szerzej: małopolskiego) w tym względzie jest bardzo bogata: zwłaszcza struktury różnych jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, ośrodków pomocy rodzinie, pracy z niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, bezdomnymi, osobami zależnymi (starszymi i chorującymi), z ofiarami przemocy w rodzinie, organizacjach pozarządowych.  Z tej oferty zamierzamy w sposób pełny korzystać, tak konstruując program praktyk, by student mógł się rzeczywiście zapoznać z jak największą liczbą instytucji i form działalności socjalnej.

Kierunek Praca socjalna zrzeszony jest w Polskim Stowarzyszeniu Szkół Pracy Socjalnej.