Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) prawo kanoniczne, studia jednolite magisterskie, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_PRAWO_KANONICZNE
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów prawo kanoniczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://wpk.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia prawa kanonicznego przygotowują do pracy w administracji i w sądach kościelnych. Ponadto, absolwenci wydziału – duchowni oraz świeccy – mogą służyć także fachową pomocą w poradnictwie przedprocesowym w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz pełnić funkcje adwokata kościelnego w tych sprawach.

Absolwenci studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie uzyskują dwa dyplomy: dyplom państwowy – magister prawa kanonicznego oraz dyplom kościelny – licencjat prawa kanonicznego.

W ramach programu kształcenia, w szczególności na trzecim, czwartym oraz piątym roku studiów, zgodnie z wymaganiami Stolicy Apostolskiej, wykładane są wszystkie księgi Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz pozostałe obowiązujące normy kanoniczne, przepisy polskiego kanonicznego prawa partykularnego i wstęp do Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich, a także dyscypliny pokrewne: filozofia prawa i teologia prawa kanonicznego, relacje między Kościołem a społecznością świecką, metodologia prawna, elementy prawa rzymskiego, podstawy prawa cywilnego, historia prawa kanonicznego, elementy psychologii, psychiatrii i medycyny sądowej. Prowadzone są także w ramach prowadzonych studiów ćwiczenia z prawa małżeńskiego, procesowego i administracyjnego oraz realizowana jest praktyka sądowa.

Natomiast dwa pierwsze lata studiów poświęcone są w zdecydowanej większości na studiowanie przedmiotów filozoficznych oraz teologicznych, których poznanie jest niezbędne do właściwego zrozumienia roli oraz funkcji prawa kanonicznego we wspólnocie Kościoła.

Stałą praktyką Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII w Krakowie jest zapraszanie na wykłady gościnne polskich pracowników pracujących w instytucjach Kurii Rzymskiej, w szczególności z Trybunałów Apostolskich, oraz organizowanie wyjazdów naukowych do Rzymu w celu poznania codziennego funkcjonowania tychże instytucji.

Studia prawa kanonicznego mają za zadanie praktycznie przygotować – w oparciu o zdobytą wiedzę oraz praktyki odbyte w kuriach diecezjalnych, sądach kościelnych oraz kancelariach prawnych – do poprawnego stosowania prawa kanonicznego na różnych odcinkach współczesnego funkcjonowania Kościoła katolickiego.