Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) pedagogika, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_PED_S2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Adres WWW https://ipinor-wns.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia drugiego stopnia na kierunku PEDAGOGIKA przygotowują do pracy w obszarze pomocy i wsparcia dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Praktyczny charakter kształcenia pozwoli na optymalne wykorzystanie przez absolwentów zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarach związanych z dwoma proponowanymi specjalnościami: RESOCJALIZACJA Z SOCJOTERAPIĄ oraz TANATOPEDAGOGIKA. Specjalność wybierana jest już na pierwszym roku studiów.


Resocjalizacja z socjoterapią

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności Resocjalizacja z socjoterapią mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty. Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne w obszarze wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Absolwenci mogą podjąć pracę w młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych, zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnej izbie dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych oraz innych organizacjach rządowych i pozarządowych działających w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji.


Tanatopedagogika

Druga specjalność to tanatopedagogika, jedyna taka specjalność w Polsce. Już sama nazwa budzi zaskoczenie, a tym bardziej obszar, którym się zajmuje. Tanatopedagogika to wychowanie ze świadomością kresu życia. W pierwszym znaczeniu to pedagogiczna praca z osobami chorymi, które są u kresu życia. Umiejętności towarzyszenia im można się nauczyć przede wszystkim od tych, którzy mają doświadczenie w pracy z osobami umierającymi. Właśnie tacy specjaliści prowadzą zajęcia z tanatopedagogiki. Opiekują się także studentami podczas praktyk – w hospicjach, w domach chorych osób, w domach pomocy społecznej i innych placówkach.
Tanatopedagogika to także praca z rodziną chorego człowieka, która potrzebuje wsparcia. Nie mniej ważna jest również tanatoedukacja, która przygotowuje społeczeństwo do właściwego podejścia do osób chorych, a także do tematyki umierania i śmierci. Nasze studia nie są smutne. Są ukierunkowane na życie, nadzieję i rozwój.

By sprostać tak poważnym wyzwaniom pedagogicznym, odwołujemy się do wartości, ale szczególnie cenimy te, które głosił i przypominał Jan Paweł II. Podkreślamy, że ważna jest przede wszystkim miłość do potrzebującego człowieka.
Zapraszamy również na studia pierwszego stopnia w specjalnościach: resocjalizacja z socjoterapią oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.