Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) nauki o rodzinie, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_NOR
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Nauki o rodzinie
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Adres WWW https://ipinor-wns.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku Nauki o rodzinie prowadzone są w systemie trzyletnich studiów zawodowych (licencjat). Podczas 6 semestrów studiów pierwszego stopnia student nabywa wiedzę dotyczącą małżeństwa i rodziny wynikającą z nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno – teologicznych.

Istnieje możliwość wyboru jednej z dwóch interesujących specjalności:

  • Mediacje rodzinne
  • Terapia zajęciowa

Studenci decydują o wyborze specjalności po ukończeniu I semestru.


Mediacje rodzinne

W trakcie specjalności przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia mediacji rodzinnych, które są wykorzystywane w konfliktach małżeńskich i rodzicielskich oraz konfliktach mających miejsce w sytuacji rozstania się małżonków, rozwodu i separacji. Mediator posiada wiedzę w zakresie szeroko rozumianego wsparcia rodziny w wielu obszarach: psychologiczno-pedagogicznych, socjalnych, prawnych i innych.


Terapia zajęciowa

W trakcie specjalności przygotowujemy wykwalifikowaną kadrę do pracy z osobami różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności. Student nabywa wiedzę i umiejętności do prowadzenia różnych form terapii (ergoterapia, arteterapia – biblioterapia, muzykoterapia itp.), która ma za zadanie uaktywnić uczestnika. Celem prowadzonej terapii jest zwiększenie sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej pacjenta. Zdobycie umiejętności praktycznych zapewniają praktyki w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, domach pomocy społecznej itp.

Ponadto student ma możliwość zdobycia umiejętności praktycznych związanych z organizowaniem pomocy finansowej, pedagogicznej oraz wsparcia psychicznego dla zapewnienia podstawowych warunków życia, wzmacnianiem zdolności środowisk lokalnych i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz prowadzeniem poradnictwa przez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych. Absolwent jest przygotowany do pracy m.in. w charakterze wykwalifikowanego terapeuty zajęciowego.