Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UPJPII) filozofia, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UPJPII_FILOZOFIA
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://wf.upjp2.edu.pl/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Trzyletnie studia licencjackie z filozofii są propozycją intelektualnej przygody dla absolwentów szkół średnich oraz tych studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na interesującym drugim kierunku. Podczas wykładów studenci poznają najważniejsze dyscypliny filozoficzne i mierzą się z ich podstawowymi problemami, poznają i uczą się używać narzędzi filozoficznych. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia, których przedmiotem jest analiza tekstów źródłowych i dyskusja wokół poruszanych w nich problemów. Obok obowiązkowych wykładów i ćwiczeń, studenci uczestniczą w unikalnych wykładach monograficznych, których oferta zmienia się co semestr. Obowiązkowe lektoraty poszerzają znajomość języka obcego. Dodatkowo studenci mogą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania filozofii i etyki. Kładziemy nacisk na jakość procesu kształcenia poprzez podejście personalistyczne (student jest konkretną osobą, która ma indywidualne zainteresowania i problemy), budowanie relacji mistrz-uczeń, bogatą ofertę możliwości rozwoju w ramach i poza programem studiów, pracę tylko w małych grupach, preferowanie ustnej formy egzaminów.

Filozofia jest zawsze dobrym wyborem, jeżeli zależy Ci na podniesieniu jakości swojego myślenia. Trening umiejętności filozoficznych, takich jak rzetelna i krytyczna argumentacja, logiczne myślenie, analiza myśli czy dialog, korzystnie wpłynie na Twoje zdolności intelektualne. Szerokie horyzonty, jakie zyskujesz dzięki studiowaniu filozofii, pozwolą Ci w sposób kreatywny i nieszablonowy łączyć dostępne dane, wyciągać z nich wnioski i rozwiązywać problemy, jakie postawi przed Tobą życie.

Według najnowszego rankingu "Perspektyw", absolwenci WF UPJPII najlepiej radzą sobie na rynku pracy (w porównaniu do absolwentów innych wydziałów filozoficznych). Według najnowszego rankingu "Perspektyw" w Polsce zajmujemy 5. miejsce wśród wydziałów filozoficznych i okazaliśmy się najlepsi w największej liczbie kategorii!

Nasz Wydział szczyci się znakomitą kadrą naukowo-dydaktyczną. Mamy najlepszy w Polsce stosunek ilości wykładowców do studentów, co oznacza, że Twój opiekun naukowy będzie miał dla Ciebie więcej czasu niż gdziekolwiek indziej. Dzięki indywidualnemu podejściu nasi studenci rozwijają się w różnych kierunkach i mają dużą dowolność w określaniu swoich zainteresowań.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Wydziału Filozoficznego UPJPII wf.upjp2.edu.pl W Menu odnośnik „Kandydaci” zawiera nasze odpowiedzi na wiele pytań nurtujących osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku filozofia. W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą, prosimy o kontakt, dialog to nasza specjalność od ponad 2500 lat.