Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Zarządzanie Publiczne, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_ZP_MGR_D2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Zarządzanie Publiczne
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

5 miejsc 

 Kierunek powstał w wyniku realizacji projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni. Wartość projektu: 9 196 705,93 zł. Wkład Funduszy Europejskich: 7 750 983,76 zł

Kierunek Zarządzanie publiczne odpowiada na wyzwania rynku pracy i oczekiwania młodych ludzi. Daje studentom wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pomogą skutecznie stawić czoła wyzwaniom współczesności, przede wszystkim jeśli chodzi o znalezienie pracy w sektorze administracji, w biznesie oraz w organizacjach pozarządowych (NGO).

Zarządzanie sobą, grupą, instytucją czy też dostępnymi zasobami, w tym czasem, jest niezwykle ważne, co pokazują ścieżki rozwoju zawodowego naszych studentów. W lipcu 2022 roku wypromowaliśmy pierwszych absolwentów studiów licencjackich – podjęli już pracę m.in. w centrach zarządzania kryzysowego, organizacjach pozarządowych o międzynarodowym zasięgu czy też filiach korporacji transnarodowych. Możesz do nich dołączyć!

Główny nacisk w programie studiów kładziemy na praktyczne kształcenie umiejętności i kompetencji społecznych. Prowadzącymi przedmioty na kierunku są – oprócz nauczycieli akademickich – także praktycy i eksperci, posiadający branżowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe we współpracy z administracją oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach kierunku Zarządzanie publiczne uruchomiliśmy cykl kształcenia umiejętności skoncentrowany na praktycznym zarządzaniu w kluczowych obszarach: projekty, przywództwo, kariera, komunikacji, organizacje pozarządowe i inne.

 

W ubiegłych latach na kierunku Zarządzanie publiczne zajęcia prowadzili m.in. Prezydent Miasta Opola, wice-Marszałek Województwa Opolskiego, Komendant Wojewódzki Policji, przedstawiciele biznesu międzynarodowego, krajowego i regionalnego, a także liczne grono ekspertów z innych instytucji współpracujących z Wydziałem Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej.

Czego uczy się na Zarządzaniu publicznym?

Każdy nasz absolwent otrzymuje podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego, umożliwiającego zarządzanie sobą, grupą i zespołem. W ramach studiów każdy student zrealizuje program praktyk zawodowych, który trwa aż 3 semestry, realizowany w powiązaniu z seminarium magisterskim.

Studenci mają możliwość poznania m.in. podstaw nowoczesnego projektowania (praca projektowa). Zdobytą wiedzę teoretyczną uczą się stosować w praktyce poprzez identyfikację problemu, przygotowanie projektu, jego realizację i rozliczenie. Posiądą także umiejętności z zakresu kompetencji miękkich oraz specjalistycznych kompetencji w obsłudze projektów cyfrowych. Dowiedzą się jak zarządzać wizerunkiem oraz karier, a także jak zarządzać w sytuacjach kryzysowych oraz w międzynarodowym środowisku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie publiczne zdobędą kompetencje językowe z języka obcego na poziomie B2+ oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji publicznej. Ponadto uzyskają umiejętności z zakresu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania otoczenia wirtualnego do przygotowania i realizacji projektów zawodowych.

Program studiów został tak opracowany, by absolwent Zarządzania publicznego był jak najlepiej przygotowany do podjęcia pracy w organach administracji centralnej, regionalnej i lokalnej, przedsiębiorstwach prywatnych oraz w NGO’sach.