Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO)Historia, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_HI_MGR_D2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne 2 miejsca

Nie ma przyszłości bez przeszłości. Nie zrozumiemy świata współczesnego bez poznania przeszłości. W trakcie studiów w Instytucie Historii UO studenci poznają dzieje polityczne i gospodarcze Polski oraz świata, historię kultury, a także dzieje człowieka od najdawniejszych po czasy współczesne. Chcesz wiedzieć, co przyniesie przyszłość - spójrz w przeszłość.
Nasi studenci chętnie poznają przeszłość i stan obecny obiektów zabytkowych, temu celowi służą objazdy terenowe, w których trakcie poznawane są perły architektury polskiej i śląskiej. Ważnym ich elementem są lekcje w archiwach, poszerzające wiedzę o źródłach dokumentujących przeszłość. Instytut Historii stwarza też studentom możliwość poszerzenia swojego warsztatu badawczego o praktyki archeologiczne i archiwalne.

Otaczamy opieką młodych naukowców. Nasi pracownicy to nierzadko absolwenci naszego kierunku.

Czego uczy się na studiach z zakresu Historii?

 • umiejętności logicznego myślenia (bo historia to nie daty, ale rozumienie tego , co było)
 • rozumienia otaczającego na świata ( bo teraz i jutro nie istnieją bez wczoraj)
 • autoprezentacji i public relations (bo wiedzieć należy nie tylko dla siebie)
 • kreatywności i innowacyjności (czyli jak robić użytek ze swojej wiedzy)
 • komunikacji społecznej (chyba że chcesz być pustelnikiem...)
 • umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji (by jakoś przeżyć w tym zgiełku...)
 • oceny wiarygodności źródeł (przede wszystkim - nie dowierzać i sprawdzać!)
 • otwarcia na świat (możliwość kształcenia za granicą w ramach programu Erasmus+)
 • uczymy w małych grupach (wszyscy się znają i jest miło)
 • ...ale preferujemy indywidualne podejście do studenta (bo nikt nie wie, w kim drzemie geniusz).

 

Historia jest kierunkiem humanistycznym. W realizowanym w Instytucie Historii UO programie studiów jest wprawdzie podstawowym, ale nie jedynym profilem kształcenia. Obok wiedzy fachowej dotyczącej historii i nauk jej pokrewnych,  kształtujemy również umiejętności interpretowania i korzystania z różnych źródeł informacji i ich selekcji oraz oceny ich rzetelności i przydatności dla rozwiązania postawionego zadania. Studentom proponujemy również szereg dodatkowych możliwości zdobycia twardych kompetencji: podstawy archeologii, biologii sądowej, socjologii i ekonomii, public relations, zajęć w języku obcym, a także  wykorzystania najnowszych technik badawczych przydatnych w pracy, sporządzania i opracowywania  dokumentacji cyfrowej, konserwowania zabytków i ich dokumentacji w 3D. Studia historyczne przygotowują gruntownie do prowadzenia własnych badań pod kierunkiem samodzielnych pracowników naukowych. Instytut Historii mieści się w gmachu Biblioteki Głównej UO, co bardzo ułatwia studiowanie.

Integralną częścią procesu kształcenia studentów historii jest zdobywanie przez nich kompetencji miękkich takich jak: umiejętność dyskutowania na tematy naukowe i uzasadnianie własnego stanowiska, autoprezentacja, świadomość własnej wartości kulturowej oraz otwartość na inne kultury.