Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Finanse i Rachunkowość, studia II stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_FIR-MGR-D2
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostepne miejsca:

I rok (sem 2) - 5 miejsc

II rok  - 5 miejsc


 

 

Moduły na drugim stopniu, studia stacjonarne:

 • Zarządzanie finansami z wykorzystaniem systemów ERP
 • Ubezpieczenia i bankowość
 • Rachunkowość i rewizja finansowa

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość II stopnia:

 • Rachunkowość finansowa II, Zarządzanie płynnością finansową,
 • Bankowość i ubezpieczenia w teorii i praktyce gospodarczej,
 • Rewizja finansowa, Prawo finansowe,
 • Standardy sprawozdawczości finansowej,
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw,
 • Rachunek kosztów, Zarządzanie instytucjami kredytowymi,
 • Ekonometria finansowa, Inżynieria finansowa,
 • Przedmiot kierunkowy w jęz. obcym.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada zaawansowaną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości. Rozumie występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz potrafi nim zarządzać. Potrafi on również przeprowadzić analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski.

Absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym i prowadzenia działalności doradczej oraz do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych.

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.