Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Finanse i Rachunkowość lic.

Szczegóły
Kod UO_FIR-L-Z3
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
Forma studiów niestacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

 

III rok- 5 miejsc

 

Przedmioty kierunkowe realizowane na kierunku Finanse i rachunkowość I stopnia:

 

  • Finanse publiczne, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość finansowa,
  • Rynek pieniężny i kapitałowy, Matematyka finansowa,
  • Badania operacyjne, Bankowość, Sprawozdawczość finansowa,
  • Rachunkowość komputerowa, Finanse międzynarodowe,
  • Finanse osobiste, Ubezpieczenia, Analiza ekonomiczno-finansowa,
  • System podatkowy, Podstawy rachunku kosztów, Podstawy controllingu,
  • Wybrane problemy finansów w j. obcym,
  • Budżetowanie, Podstawy rachunkowości zarządczej.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Absolwent tego kierunku rozumie przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Potrafi również odnajdywać i analizować materiały źródłowe z zakresu finansów i rachunkowości.