Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Język biznesu, studia stacjonarne I stopnia

Szczegóły
Kod UO_FIL-JB-IST
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów Język biznesu
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostepne miejsce:

3 miejsca na kierunku Jezyk biznesu

 

Czego uczy się na języku biznesu?

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w biznesie, stosunkach międzynarodowych, turystyce i reklamie.
Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – z języka rosyjskiego i angielskiego – z zajęciami z zakresu m.in. podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, marketingu. Program studiów uzupełniają przedmioty ogólnohumanistyczne.

Języki wykładowe:  rosyjski, polski, angielski

Najważniejsze przedmioty wykładane w toku studiów

 • kanon języka biznesu, który jest tworzony przez zajęcia praktyczne z języka rosyjskiego i angielskiego,
 • przedmioty ekonomiczne i prawno-gospodarcze,
 • inne przedmioty obowiązkowe, do których należą kursy uzupełniające kanon, konieczne do uzyskania dyplomu,
 • przedmioty do wyboru: kursy stałe, pogłębiające i uzupełniające problematykę kanonu studiów,
 • kursy zmienne kierunkowe oraz ogólnouczelniane prezentujące warsztat badawczy pracowników wydziału i uczelni.

 

Uczymy

 • rosyjskiego (dla początkujących – w ciągu ponad 840 godzin nauki osiągamy poziom C1),
 • angielskiego (dla średniozaawansowanych – zaczynamy od poziomu B1 osiągając poziom B2 w ciągu ponad 430 godzin nauki).

 

W ramach kształcenia biznesowego uczymy

 • podstaw ekonomii,
 • podstaw marketingu,
 • elementów prawa cywilnego i prawa spółek handlowych,
 • organizacji i zarządzania,
 • podstaw europejskiego prawa gospodarczego,
 • przygotowania do pracy w administracji,
 • korespondencji urzędowej w języku angielskim,
 • technik negocjacji,
 • usług logistycznych,
 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • zastosowania oprogramowania IT klasy ERP (Enterprise Resource Planning) w zarządzaniu procesami biznesowymi.

 

Dlaczego warto studiować język biznesu na Uniwersytecie Opolskim?

O wyjątkowości kierunku decyduje

 • interdyscyplinarny charakter studiów (szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych  i bogata oferta przedmiotów ogólnohumanistycznych),
 • nowatorski profil kształcenia, który dostosowany jest do aktualnych potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia absolwentów, z uwzględnieniem rozwijającego się i stwarzającego praktycznie nieograniczone możliwości rynku klienta rosyjskiego,
 • możliwość kontynuacji na studiach II stopnia i uzyskania tytułu magistra,
 • realizacja części programu studiów metodami zdalnymi – zajęcia z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone będę z wykorzystaniem platformy Moodle oraz aplikacji MS Teams,
 • wysoka jakość kształcenia, którą zapewnia wyspecjalizowana kadra dydaktyczna i badawcza.

 

Działalność studencka, możliwości rozwoju, wyjazdów, stypendiów

Studenci mogą uczestniczyć w życiu kół naukowych, tj. Koła Naukowego Kultury Rosyjskiej oraz Studenckiego Naukowego Koła Slawistów, w których mogą rozwijać swoje pasje nie tylko naukowe, ale też artystyczne – wokalne, aktorskie czy literackie (m.in. poprzez organizowanie spotkań, wieczorków, prezentacji multimedialnych itp. popularyzujących szeroko rozumianą kulturę słowiańską).
Dzięki wielu kontaktom z uczelniami zagranicznymi naszym studentom proponujemy wyjazdy na semestralne stypendia zagraniczne w ramach m.in. programów Erasmus+, CEEPUS, BUWiWM (Poczdam, Halle, Moskwa, Kijów, Nowogród Wielki), a także na odpłatne kursy językowe w Rosji, trwające 2-3 tygodnie). Istnieje również możliwość studiowania na innych uniwersytetach polskich objętych programem MOST (System mobilności studentów).

Co można robić po tych studiach?

Absolwent posiada kompetencje w zakresie dwóch języków obcych (rosyjskiego i angielskiego) w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego do zagadnień ekonomiczno-społecznych.
Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. biegłemu opanowaniu obu języków w równym stopniu, nabyciu umiejętności w dziedzinie komunikacji handlowej oraz przedsiębiorczości gospodarczej, wyposażeniu w wiedzę dotyczącą prawa i mechanizmów życia gospodarczego oraz istoty i zasad marketingu i reklamy, formowaniu kompetencji w zakresie kultury Słowian Wschodnich i narodów Europy Zachodniej. Dzięki temu naszego absolwenta cechuje świadomość kulturowego oraz ekonomiczno-politycznego usytuowania Polski między Wschodem a Zachodem, co predestynuje go do pełnienia różnorodnych funkcji we współczesnym integrującym się świecie. Pozwala mu to również aktywnie kreować własną karierę zawodową. Absolwenci wymienionej specjalności są przygotowani m. in. do pracy tłumacza, pracownika działu marketingu w firmach, agencjach reklamowych, pracownika biur podróży.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy w

 • przedsiębiorstwach,
 • biurach podróży,
 • redakcjach czasopism,
 • biurach tłumaczeń,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach naukowych i uczelniach,
 • w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka rosyjskiego i angielskiego oraz orientacji w problematyce ekonomicznej.

Absolwent Języka biznesu będzie przygotowany do pracy w instytucjach państwowych i firmach prywatnych, w których wymagana jest wiedza i umiejętności językowe oraz logistyczne, organizacyjne, menedżerskie i interpersonalne. Wielu absolwentów Języka biznesu pracuje obecnie w firmach prywatnych, przedsiębiorstwach handlowych, finansowych, ubezpieczeniowych, w biurach podróży, a także w instytucjach administracji publicznej (takich jak urzędy miast i gmin, urzędy skarbowe, czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), a także w dyplomacji – w ambasadach i konsulatach.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia Język biznesu może kontynuować naukę na studiach II stopnia kierunku – Język biznesu.