Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) English in Public Communication, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_EPC_L_D3
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów English in Public Communication
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

sem 3 (zimowy) - 4 miejsca    

sem 4 (letni) - 4 miejsca

 

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI W KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Program licencjacki English in Public Communication stanowi doskonałą okazję dla studentów, którzy chcieliby stawić czoła wyzwaniom wysoce konkurencyjnego rynku pracy w coraz bardziej globalnym społeczeństwie. Program studiów oferuje zintegrowane podejście do komunikacji publicznej w takich dziedzinach, jak polityka, kultura, społeczeństwo, zarządzanie, biznes i technologia.

Wszystkie kursy oferowane w ramach programu są prowadzone w języku angielskim. Praktyczne kursy języka angielskiego obejmujące czytanie, słuchanie, mówienie i gramatykę mają na celu rozwój umiejętności językowych studentów i pomoc w osiągnięciu wysokiego poziomu biegłości w języku angielskim (C1). Dodatkowo, studenci rozwijają drugi język obcy na poziomie B2. Przedmioty przewodnie, w tym komunikacja publiczna i public relations, kulturoznawstwo i media, perswazja i retoryka, komunikacja międzykulturowa, rozwijają i poszerzają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie analizy różnych sytuacji komunikacyjnych, zarządzania informacjami i tworzenia skutecznych komunikatów w różnych mediach. Co więcej, w ramach programu studiów studenci wybierają ścieżkę edukacyjną poprzez kursy fakultatywne, które poszerzają ich kompetencje i perspektywy zawodowe. Program studiów EPC oferuje takie moduły do wyboru, jak: angielski w biznesie, angielski w mediach oraz angielski i polski jako język obcy.

English in Public Communication to innowacyjny program studiów opracowany we współpracy z naukowcami reprezentującymi różne dziedziny studiów - między innymi językoznawstwo, nauki polityczne, komunikacja społeczna. Dzięki temu oferowane kursy są prowadzone przez wysoce doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów w danej dyscyplinie. Ponieważ program studiów stanowi kompleksowe podejście do komunikacji publicznej, nie tylko zapoznaje studentów z szeregiem zagadnień teoretycznych, ale, co ważniejsze, ma na celu zwiększenie zdolności komunikacyjnych. W szczególności studenci nauczą się skutecznie komunikować w języku angielskim przy użyciu różnych technologii i rozwiną swoje umiejętności współpracy z innymi. Będą mieli także możliwość rozpoznania, zwiększenia i wykazania swojego potencjału przywódczego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Wybrane zajęcia prowadzone są w formule zdalnej, pozostałe w salach wykładowych UO. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia licencjackie kończą obroną pracy licencjackiej oraz stopniem licencjata. Licencjackie studia na kierunku English in Public Communication przygotowują kandydatów do studiów drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny; a sala komputerowa dysponuje kilkunastoma stanowiskami do zajęć wykorzystujących technologie informacyjne. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego księgozbioru (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanym przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden lub dwa semestry, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Macedonii, Malcie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą. (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Posiadając tytuł licencjata i będąc dobrze wyszkolonymi profesjonalnymi komunikatorami z doskonałą znajomością języka angielskiego, nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szerokim zakresie dziedzin związanych z komunikacją publiczną, takich jak reklama, dziennikarstwo, wydawnictwo, public relations i sprawy publiczne, komunikacja biznesowa, marketing i edukacja. Mogą być również zatrudnieni w administracji publicznej na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym lub pracować dla instytucji kultury, korporacji lub organizacji pozarządowych.