Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) English Philology – Teacher Training Programme, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_EF
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów English Philology – Teacher Training Programme
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe angielski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dostępne miejsca:

sem 2 (letni) - 4 miejsca

sem 3 (zimowy) - 4 miejsca

 

STUDIUJ JĘZYK ANGIELSKI Z PROGRAMEM NAUCZYCIELSKIM NA POZIOMIE MAGISTERSKIM

Jeśli chcesz powiązać swój rozwój akademicki z ciągłym rozwojem umiejętności językowych i zdobyć kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego jako języka obcego na wszystkich poziomach edukacyjnych, studiuj filologię angielską - program szkolenia nauczycieli na poziomie magisterskim. Tutaj, oprócz rozwijania praktycznych umiejętności językowych na wysokim poziomie biegłości C2 w CEFR dla języków, studenci pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności akademickie w zakresie lingwistyki stosowanej i metodyki języka angielskiego jako obcego, a także rozwijają swoje umiejętności praktyczne w kontekście nauczania języka angielskiego.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Wybrane zajęcia prowadzone są w formule zdalnej, pozostałe w salach wykładowych UO. Wszyscy wykładowcy są dostępni dla studentów na dyżurach w celu omówienia kwestii merytorycznych odnoszących się do poszczególnych przedmiotów.

Studia magisterskie kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem stopnia magistra. Absolwenci kierunku English Philology – Teacher Training Programme uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego. Studia magisterskie na tym kierunku przygotowują kandydatów do studiów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ UNIWERSYTET OPOLSKI?

Profesjonalny zespół nauczycieli akademickich i wykładowców wspomaga i prowadzi studentów w ich rozwoju intelektualnym. Studenci kształcą się w nowoczesnych salach wykładowych w nowo odrestaurowanym historycznym budynku Collegium Maius. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny; a sala komputerowa dysponuje kilkunastoma stanowiskami do zajęć wykorzystujących technologie informacyjne. Nasza biblioteka i czytelnia oferują dostęp do obszernego księgozbioru literatury (ponad 37 tysięcy tomów poświęconych różnym aspektom kultury i języka krajów anglojęzycznych oraz 100 tytułów czasopism i magazynów poświęconych uczeniu).

PERSPEKTYWY WYJAZDOWE: MOBILNOŚĆ, STAŻE

Nasi studenci mogą uczestniczyć w programie wymian Erasmus+ oferowanym przez Uniwersytet Opolski, który pozwala na studiowanie za granicą przez jeden lub dwa semestry, rozwijając umiejętności komunikacji w języku obcym, poznając kulturę odwiedzanego kraju i zdobywając zawodową wiedzę przy pomocy języka obcego. Mamy partnerów, między innymi, w Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Łotwie, Litwie, Macedonii, Malcie, Niemczech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, na Węgrzech i we Włoszech. Studenci mogą również brać udział w wizytach studyjnych związanych z programem studiów i odbywać staże za granicą (więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl).

PERSPEKTYWY KARIERY ZAWODOWEJ

Absolwenci studiów 2 stopnia na kierunku English Philology – Teacher Training Programme są wyposażeni w biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie C2 w formie pisemnej i ustnej oraz są dobrze przygotowani do kariery nauczycielskiej. Mają ogólne przygotowanie do uczenia języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych i wszystkich typach szkół i kończą studia z kwalifikacjami uprawniającymi do nauczania języka angielskiego w szkole państwowej na drugim (szkoła podstawowa) i trzecim (szkoła ponadpodstawowa) etapie edukacyjnym według Ministerstwa Edukacji i Nauki. Mogą poszukiwać zatrudnienia w edukacji w szkołach publicznych i prywatnych na wszystkich poziomach edukacji, czy w szkołach językowych, jako nauczyciele języka angielskiego, ale też w dziedzinach wymagających edukacji humanistycznej w tym zaawansowanych kompetencji językowych, umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach, analizy i syntezy informacji, m.in. w instytucjach kultury, sektorze biznesu lub usług. Nasi absolwenci potrafią pracować efektywnie zarówno samodzielnie, jak i w zespołach, oraz rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie. 

Kierunek w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.