Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UO) Edytorstwo, studia I stopnia, stacjonarne

Szczegóły
Kod UO_EDYT_L_D3
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Opolski
Kierunek studiów edytorstwo
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

 

3 dostępne miejsca na kierunku Edytorstwo

 

Czego uczy się na kierunku Edytorstwo?

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą w przyszłości zajmować się zawodowo redakcją tekstów, składem czy też obróbką graficzną publikacji; osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie redakcji, składu i projektowania. Student ma wiedzę w zakresie:

 • zasad edycji tekstów dawnych i nowych;
 • technicznego opracowania tekstów z użyciem profesjonalnych programów edytorskich;
 • dokonywania adiustacji i korekty różnych typów tekstów;
 • projektowania graficznej strony tekstu;
 • infografiki i grafiki komputerowej;
 • liternictwa i estetyki;
 • komunikowania się i funkcjonowania informacji w cyberprzestrzeni;
 • przepisów prawa autorskiego i wydawniczego;
 • korzystania ze źródeł informacji;
 • mechanizmów funkcjonowania rynku i marketingu wydawniczego;
 • teorii tekstu.

Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru:

 • Zarządzanie wydawnictwem - przygotowuje studenta do pracy w charakterze kierującego wydawnictwem i organizującego jego pracę; pozwala na zakładanie własnych biur wydawniczych i redakcyjno-korektorskich. 
 • Projektowanie publikacji - przygotowuje studenta do pracy w charakterze edytora, redaktora, korektora w nowych mediach i w mediach tradycyjnych (np. prasa, radio).

Działalność studencka

Studenci kierunku Edytorstwo mają szansę rozwoju pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich. Są to przede wszystkim koła naukowe, m.in.: Koło Naukowe Staropolskie „Gryf”, Koło Naukowe Literatury i Kultury Modernizmu, Koło Literatury Współczesnej, Koło Naukowe Onomastów, Koło Naukowe Teatrologów, Koło Naukowe Kulturoznawców, .

Studenci mają możliwość wyjazdu na stypendia do innych ośrodków naukowych (także uczelni zagranicznych) w ramach programu Erasmus oraz MOST. Najaktywniejsi studenci otrzymują stypendia naukowe, mogą też wybrać indywidualny plan studiów (IPS) bądź indywidualną organizację studiów (IOS), w ramach których student ma możliwość pracowania pod bezpośrednią opieką pracownika naukowego.

Możliwość udziału w prężnie działającym ruchu studenckim oraz praktyki w rozmaitych placówkach i instytucjach kulturalnych zapewniają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie edytorstwa i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji oraz prowadzenia spraw instytucji.

Absolwenci kierunku Edytorstwo (I stopnia) znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • wydawnictwach, 
 • mediach publicznych, instytucjach i urzędach kultury
 • archiwach, 
 • branży PR,
 • reklamie. 

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Edytorstwo może kontynuować naukę na kierunku Filologia polska II stopnia.