Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Praca socjalna, studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WPS_PSO_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Od kiedy pamiętasz próbujesz „naprawiać świat” i starasz się pomagać innym. Sąsiedzi, rodzina, znajomi, a nawet nieznajomi zawsze wiedzą, że na Twoją pomoc i wsparcie mogą liczyć. Po prostu lubisz pomagać. Jednocześnie wiesz, że trzeba robić to w przemyślany sposób i mądrze - tak, aby faktycznie pomóc danej osobie, a nie ją od pomocy uzależniać. Działałeś już jako wolontariusz, pomagałeś organizować różne zbiórki, masz już podstawy wiedzy dotyczące pracy socjalnej, teraz chcesz ją jeszcze pogłębić, aby pracować z osobami społecznie wykluczonymi. Kierunek ten ma charakter praktyczny – poznasz na nim różne formy pomocy społecznej adresowanej zarówno do jednostek, jak i całych grup społecznych. Na tych studiach zagłębisz się w takie zagadnienia jak, np. współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej, zarządzanie projektami socjalnymi czy prawo rodzinne i opiekuńcze. Nabędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu pracownik socjalny.