Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Administracja i zarządzanie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WPIDZ_AIZP_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Administracja publiczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/programy-zajec,4725.htm

Studia na kierunku Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia skierowane są do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak
i prywatnej, rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego.

Harmonogram zajęć ma gwarantować przyszłym absolwentom proponowanego kierunku wiedzę i umiejętności pozwalające na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej i prywatnej. Studenci i studentki w toku swojej edukacji będą zdobywać wiedzę
z dyscypliny nauki o polityce i administracji, w tym z zakresu reguł demokratycznego państwa prawnego, w ramach których administracja funkcjonuje, a także z zakresu procesu podejmowania decyzji politycznych, w tym administracyjnych, prowadzenia indywidualnej sprawy administracyjnej, jak również reguł funkcjonowania nowoczesnej, inteligentnej
i sprawnej administracji publicznej, wykorzystującej technologie komunikacyjne
i informacyjne do komunikowania się z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Proponowany kierunek Administracja studia I stopnia doskonale wpisuje się także w ideę podnoszenia atrakcyjności uniwersyteckiej oferty dydaktycznej. Za jego utworzenie
i prowadzenie odpowiedzialny jest Wydział Politologii i Dziennikarstwa, na którym zatrudnieni są nie tylko absolwenci nauk politycznych, ale także prawa, ekonomii, socjologii czy dziennikarstwa. Nauczyciele akademiccy posiadają wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami administracji publicznej w Polsce i innych państwach europejskich, a także międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi. Profesjonalna i zróżnicowana kadra nauczycieli akademickich stanowi bardzo dobre zaplecze merytoryczne i organizacyjne dla kierunku. Dodatkowo w ramach procesu kształcenia na nowym kierunku Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia kadra akademicka będzie wspierana przez ekspertów i praktyków w obszarze różnych dyscyplin naukowych, na co dzień zatrudnionych w instytucjach publicznych, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych. Ich doświadczenie i zaangażowanie będzie stanowiło gwarancję zapewnienia i utrzymania odpowiedniej jakości procesu kształcenia. Ponadto współpraca z ekspertami i praktykami wspierającymi zajęcia dydaktyczne szczególnie w ich praktycznym wymiarze umożliwi stałą ewaluację procesu kształcenia oraz dokonywanie koniecznych korekt w toku kształcenia w zależności od pojawiających się potrzeb
i oczekiwań.