Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Gospodarka przestrzenna stacjonarne studia inżynierskie pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WNOZIGP_GP_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 3,5 roku
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Podstawowym celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz w dostosowaniu do warunków środowiska przyrodniczego. Studenci uzyskują wiedzę o organizacji przestrzeni oraz o sposobach i narzędziach jej kształtowania. Poznają konflikty towarzyszące rozwojowi przestrzennemu i metody ich rozwiązywania. Uczą się zasad konstruowania koncepcji urbanistycznych oraz planów i studiów zagospodarowania przestrzennego. Poznają przepisy prawa z dziedziny gospodarki przestrzennej. Uczą się metod gromadzenia i interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej. Poznają programy graficzne przydatne w projektowaniu urbanistycznym i planowaniu przestrzennym. Dużą część zajęć stanowią zajęcia terenowe i warsztatowe, dedykowane ćwiczeniu sprawności posługiwania się profesjonalnymi narzędziami i metodami planistycznymi oraz realizacji konkretnych zadań o charakterze praktycznym. Ponadto część zajęć realizowana jest przez ekspertów posiadających doświadczenie praktyczne w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Prace dyplomowe mają charakter projektów, a ich tematy są ściśle powiązane z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego.