Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Geoinformatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WNOZIGP_GI_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów geoinformatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

GEOINFORMATYKA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

Funkcjonowanie w świecie nowoczesnych urządzeń mobilnych, geolokalizacja, innowacyjne zarządzanie przemysłem energetycznym, transportem, marketingiem, produkcją rolniczą czy planowanie lokalizacji inwestycji nie byłyby możliwe bez geoinformatyki. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauki i praktyki, znajdująca zastosowania w każdej dziedzinie gospodarki oraz w codziennym życiu każdego człowieka. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do użytkowania i projektowania dedykowanych temu systemów (geo)informatycznych oraz zarządzania nimi. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu, w tym dronów, pod okiem doświadczonych ekspertów. Student poznaje najnowsze metody pozyskiwania, analizowania, modelowania, interpretacji, wizualizacji i wykorzystywania danych geoprzestrzennych oraz tworzenia aplikacji do tego służących. Ma możliwość samodzielnego wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia i decydowania o własnym profilu kształcenia.
 
Zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu geoinformatyki stale wzrasta i tym samym stwarza perspektywy wysokich zarobków. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Naukę może kontynuować na studiach II stopnia.
 
Studia prowadzone są przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Dużą część zajęć realizują pracownicy uznanych firm z branży geoinformatycznej, z dużym doświadczeniem praktycznym. 
 
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:
• podstawy programowania i algorytmizacji
• analizy przestrzenne z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
• przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie
• grafika komputerowa i przetwarzanie obrazów cyfrowych
• bazy danych i zarządzanie informacją
• technologie sieciowe
• kursy programowania w językach Python, Java, JavaScript, C++, HTML, CSS, SQL
• globalne systemy pozycjonowania
• GIS mobilny i GPS w terenie
• tworzenie i zarządzanie internetowymi serwisami mapowymi
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie branżowym
 
Student realizuje blok zajęć obligatoryjnych, a następnie poprzez wybór przedmiotów z bogatego zestawu zajęć fakultatywnych samodzielnie projektuje swoją ścieżkę kształcenia. Może ukierunkować swoja edukację na umiejętności programistyczne lub związane z analizami przestrzennymi.