Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Geografia studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WNOIZ_G_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Geografia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

GEOGRAFIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

http://geografia.umcs.lublin.pl/programy_studiow/geograf.php

 

Studia II stopnia poszerzają wcześniej zdobytą wiedzę geograficzną i dają studentom możliwość zdobycia specjalistycznego wykształcenia w wybranych dziedzinach geografii, zwłaszcza tych, które znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów z jakimi zderza się współczesny świat. Studenci, w zależności od wybranej specjalności poznają w sposób pogłębiony min. mechanizmy kształtowania klimatu, pogody i stosunków wodnych na Ziemi, naturę i uwarunkowania ekstremalnych zjawisk przyrodniczych, sposoby zarządzania zasobami środowiska oraz dowiedzą się jak funkcjonują poszczególne systemy społeczne i ekonomiczne, jak się rozwijają i jak radzą sobie z różnymi wyzwaniami, takimi jak migracje, choroby, czy kurczenie się zasobów surowcowych. Uczą się ich przetwarzaniu i wizualizacji, a zwłaszcza programów GIS. Po ukończeniu studiów dysponują szeroką gamą umiejętności specjalistycznych oraz uniwersalnych, które dają im możliwość zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z zarządzaniem przestrzenią i jej zasobami.
 
W programie studiów znajduje się kilka przedmiotów obowiązkowych i 4 specjalności do wyboru. W celu zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy każdy student w trakcie trwania cyklu kształcenia może realizować dwie z nich. Pracę magisterską wykonuje ze specjalności, którą wskazuje jako główną.