Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Nauczanie matematyki i informatyki studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WMFII_NMI_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Nauczanie matematyki i informtyki
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/wydzial-matematyki-fizyki-i-informatyki-umcs-w-lublinie,46.htm

Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia, które przygotują Cię do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, ale także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza  nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym. Na studiach I stopnia uzyskasz wiedzę i nabędzie najważniejszych umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. W skład zajęć wchodzą bloki: przygotowania merytorycznego i przygotowania pedagogicznego, na który składają się:  przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne. W toku realizacji zajęć merytorycznych, które będą uwzględniać zapisy podstaw programowych nauczania w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, poznasz istotne prawa i pojęcia fizyczne oraz liczne przykłady zastosowań fizyki i informatyki. 
W ramach realizacji bloku zajęć psychologiczno-pedagogicznych zdobędziesz wiedzę z zakresu filozofii człowieka, filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz poznasz ich związek z rozwojem ucznia. W ramach praktyk zawodowych ukształtujesz swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz zgromadzone doświadczenia związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą i skonfrontujesz nabytą wiedzę z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.