Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Ukrainistyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_U_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Ukrainistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, ukraiński
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

• język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej:

Poznasz specjalistyczny język i terminologię niezbędną do obsługi ruchu granicznego, celnej oraz wykorzystywaną w administracji, wymianie handlowej i turystyce. Pogłębisz wiedzę z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie oraz w krajach UE. Dowiesz się więcej o europejskiej współpracy transgranicznej czy obsłudze ruchu turystycznego. W ramach tej specjalności uzyskasz kwalifikacje zawodowe i umiejętności niezbędne do wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego lub specjalisty obsługi ruchu granicznego.

• język ukraiński w biznesie:

Skupisz się głównie na terminologii biznesowej i specjalistycznej w zakresie np. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Ukrainy. Poznasz też język administracyjny oraz polityki i gospodarki. Poznanie wzorców kulturowych zachowań pozwoli Ci z kolei wykorzystać je później w negocjacjach i innych działaniach biznesowych.