Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Rusycystyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_RU_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Rusycystyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski, rosyjski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Lubelska rusycystyka kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko biegle posługują się językiem rosyjskim i drugim językiem słowiańskim (bułgarskim, ukraińskim lub białoruskim), lecz także posiadają wiedzę o współczesnej Rosji, kulturze i mentalności słowiańskiej.

Rynek pracy szczególnie w obecnej sytuacji potrzebuje specjalistów ze znajomością języków wschodniosłowiańskich w takich zawodach, jak funkcjonariusz Straży Granicznej, agent celny, pracownik administracji czy dziennikarz, analityk, komentator życia społecznego.

Rusycystykę na UMCS-ie tworzy międzynarodowa kadra dydaktyczna. Wśród nauczycieli akademickich są Polacy oraz rodzimi użytkownicy języka rosyjskiego, białoruskiego i bułgarskiego.