Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Romanistyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_RO_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Romanistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe francuski, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Chcesz biegle władać językiem francuskim oraz pogłębić znajomość drugiego języka romańskiego (włoskiego, hiszpańskiego lub portugalskiego) aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Studia II stopnia na kierunku romanistyka umożliwią Ci dalsze kształcenie w zakresie języka francuskiego i jego specjalistycznych odmian oraz rozwijanie praktycznej umiejętności komunikacji w różnych sytuacjach, zwłaszcza zawodowych.

Wybierając specjalność tłumaczeniową, będziesz mógł poszerzyć i uporządkować wiedzę z zakresu teorii i praktyki przekładu różnych rodzajów tekstów (ekonomicznych, administracyjno-prawnych, technicznych, literackich) oraz z zakresu tłumaczeń ustnych (a vista, konsekutywnych i symultanicznych). Na specjalności nauczycielskiej zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki języka francuskiego w odniesieniu do podstawy programowej dla III i IV etapu edukacyjnego, nabywając uprawnienia do pracy w zawodzie nauczyciela. Niezależnie od wybranej specjalności, będziesz mógł kontynuować naukę drugiego języka romańskiego oraz zdecydować, jakie zagadnienia chciałbyś poznawać w ramach przedmiotów do wyboru.