Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Hispanistyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_HI_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Hispanistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe hiszpański, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studenci hispanistyki mają możliwość studiowania jednej z  dwóch specjalności: nauczycielskiej lub tłumaczeniowej. Mogą uzupełniać swoją wiedzę i rozwijać swoje umiejętności na hiszpańskich uczelniach, w ramach programu Erasmus plus. Mogą również odbywać praktyki studenckie zagranicą. Zajęcia typowo filologiczne z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa uzupełnione są o takie związane z językami specjalistycznymi i tłumaczeniem (specjalność tłumaczeniowa) lub psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska). Prace magisterskie przygotowywane są przez studentów w języku hiszpańskim.