Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Filologia polska, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_FP_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Jeśli lubisz czytać, fascynuje Cię język, literatura, kultura i marzysz o pracy, która pozwoli spożytkować te pasje – studia polonistyczne będą najlepszym wyborem. Filologia polska to kierunek dla osób chcących poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym, łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii).

Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, wszędzie tam, gdzie doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.

W ich trakcie możesz rozwijać swe pasje w kołach naukowych, uczestniczyć, w studenckich i doktoranckich konferencjach naukowych, a także, w ramach programu Erasmus, zrealizować część zajęć poza granicami Polski.

Studiowanie pogłębi Twoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego historię i stan współczesny, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać. Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz największe dzieła literatury polskiej i światowej, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania.

Słowem – filologia polska poszerzy Twoją wiedzę ogólną i rozwinie krytyczne myślenie, wzbogaci Twój język i nauczy skutecznie nim się posługiwać.

Specjalności

• redaktorsko-medialna:

Dowiesz się tu wszystkiego, czego potrzebujesz, aby pracować w różnych mediach. Prasa, radio, telewizja, ale też nowe media – w teorii i praktyce poznasz zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej. Spróbujesz swoich sił w różnych gatunkach dziennikarskich oraz dowiesz się, jakie są metody zdobywania i weryfikowania informacji. Są to umiejętności niezbędne w rzetelnej pracy medialnej.

• nauczycielska:

Zdobędziesz tu wiedzę oraz praktyczne umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Aby uzyskać kwalifikacje do pracy w szkolnictwie należy  kontynuować tę specjalność na studiach II stopnia.

Po uzyskaniu tytułu licencjata możesz podjąć studia II stopnia na filologii polskiej lub innych kierunkach wymagających wiedzy humanistycznej. W zależności od ukończonej specjalności pracę znajdziesz w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych lub w wydawnictwach książkowych. Możesz też pracować w mediach, placówkach i instytucjach kultury, działach promocji urzędów, banków, agencjach public relations i reklamowych.