Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Filologia polska studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_FP_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Jeśli chcesz zgłębiać tajniki języka, literatury, kultury, aby móc je wykorzystać w swojej pracy zawodowej – podejmij studia magisterskie na kierunku filologia polska. Filologia polska to kierunek łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa,  filozofii), stworzony dla osób chcących stale poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym.

Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcie różnorodnych aktywności zawodowych, w których doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.

W trakcie studiów pogłębisz swoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego stan współczesny i kierunki rozwoju, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać.  Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz współczesną literaturę polską (i w wybranym zakresie światową) oraz kierunki jej rozwoju, jej twórców i ich dzieła, dowiesz, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania. Słowem – filologia polska poszerzy Twoją wiedzę ogólną i rozwinie krytyczne myślenie, wzbogaci Twój język i nauczy skutecznie nim się posługiwać.

Specjalności

 • nauczycielska:

Specjalność przeznaczona dla studentów, którzy już ukończyli filologię polską I stopnia ze specjalnością nauczycielską. Tutaj poszerzysz swoją wiedzę z edukacji polonistycznej i zdobędziesz uprawnienia do pracy jako polonista we wszystkich typach szkół.

Co po studiach?

W zależności od ukończonej specjalności pracę znajdziesz w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych, a także w wydawnictwach książkowych czy biurach redakcyjno-korektorskich. Wiedza językowa i wykształcenie humanistyczne przydaje się również w agencjach public relations i reklamowych (np. w pracy jako copywriter). W placówkach, instytucjach i redakcjach związanych z kulturą, a po ukończeniu specjalności nauczycielskiej także we wszystkich  publicznych i niepublicznych placówkach oświatowych. Swoich sił próbować możesz także w teatrach, np. jako kierownik literacki, dramaturg, w biurze organizacji widowni czy redakcjach czasopism teatralnych. Możliwość poszerzania wiedzy i kontynuowania nauki dają Ci z kolei studia w szkole doktorskiej.