Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Anglistyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_A_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Anglistyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Dotąd głównie uczyłeś się angielskiego, żeby dobrze opanować język. Teraz Twoim celem jest, aby dzielić się tą wiedzą i nauczać innych. Jednak zanim to nastąpi, musisz jeszcze bardziej zagłębić się w językowe niuanse, gramatyczne zasady i dopieścić swój akcent. Do tego jeszcze lepiej poznasz kulturę i historię oraz procesy i zjawiska społeczne anglojęzycznych krajów. Przede wszystkim jednak musisz zdobyć niezbędne do nauczania innych kwalifikacje pedagogiczne oraz doszlifować umiejętności komunikacyjne. Będzie Ci to niezbędne, aby przekazywać dalej swoją wiedzę. Na studiach II stopnia będziesz pogłębiać wiedzę i zdobędą formalne uprawnienia do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. (Ważne: osoby, które nie zrealizowały kształcenia nauczycielskiego na studiach I stopnia nie mogą zostać przyjęte na anglistyczne studia II stopnia.)