Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Architektura informacji studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WL_AI_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Architektura informacji
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia nawiązują do światowych wzorców kształcenia w zakresie architektury informacji rozumianej jakozbiór wiedzy i kompetencji dotyczących generowania, gromadzenia, przechowywania, dystrybucji i wykorzystywania informacji w postaci cyfrowej, w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Ich oryginalność i innowacyjność polega m.in. na zaadresowaniu studiów do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi.

Unikatowość programu zawiera się w  ukierunkowaniu nie tylko na praktyczne, ale też teoretyczne aspekty dotyczące tworzenia i zarządzania zasobami informacyjnymi (IRM - Information Resorce Management), z uwzględnieniem kwestii ekonomii i ekologii informacji, biznesu informacyjnego. Kładzie się w nich nacisk na problematykę użyteczności systemów informacyjnych oraz projektowania zorientowanego na użytkownika.

Kształcenie dostosowane jest do potrzeb aktywnie zmieniającego się społeczeństwa informacji i wymogów rynku pracy, na którym poszukiwane są osoby przygotowane do pracy w instytucjach zajmujących się planowaniem i projektowaniem środowisk i systemów informacyjnych; badaniem, testowaniem i analizą ich użyteczności; zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji w różnych postaciach. Stąd położono nacisk na kształcenie pożądanych kompetencji i umiejętności przygotowujących studentów nie tylko do pracy w takich zawodach, jak m.in. architekt informacji, specjalista zarządzania informacją, projektant baz danych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie, tester użyteczności aplikacji i wielu innych. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą podjąć kształcenie na studiach II stopnia.

W procesie kształcenia stosowane są innowacyjne metody nauczania, które nakierowane są na interaktywne pozyskiwanie informacji w zasobach sieci, opcjonalnie uzupełniane materiałami pomocniczymi.

Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesne zaplecze badawcze i dydaktyczne, przede wszystkim o Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji,które dysponuje nowoczesnym sprzętem i narzędziami badawczymi.