Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Archeologia studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WHA_AR_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Interesuje Cię historia – zwłaszcza ta najdawniejsza? W muzeach podziwiasz pochodzące z czasów starożytności skarby? Jesteś ciekawy, jak wyglądał świat i życie ludzi w przeszłości? Chciałabyś to badać i odkrywać? Archeologia to kierunek, na którym się tego nauczysz. Zdobędziesz wiedzę o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, a także poznasz metody badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. Z takim „wyposażeniem” będziesz mógł odkrywać tajemnice przeszłości.

Specjalności

Na tym kierunku realizowane są specjalności „archeologia Polski i powszechna” oraz „archeologia konfliktu”

Co po studiach? 

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w firmach archeologicznych np. zajmujących się badaniami poprzedzającymi inwestycje budowlane. Poszukiwani są też przez placówki muzealne i kulturalne, urzędy konserwatorskie oraz ochrony zabytków, a także różne instytucje badawcze. Mogą też kontynuować naukę na studiach archeologicznych II stopnia.