Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Kreatywność społeczna studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WF_KS_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów kreatywność społeczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGIO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/kreatywnosc-spoleczna,6263.htm

Studia na nowatorskim kierunku „kreatywność społeczna” są adresowane do osób, które na podstawie interdyscyplinarnej wiedzy humanistyczno-społecznej (z zakresu wybranych dyscyplin filozofii, psychologii i socjologii) chcą rozwinąć umiejętności i kompetencje wysoko cenione we współczesnych, dynamicznych społeczeństwach demokratycznych oraz na współczesnym runku pracy.

Chodzi o takie cechy – takie jak kreatywność, nieszablonowość, nowatorstwo, konkurencyjność, krytycyzm, innowacyjność, przedsiębiorczość, skuteczność. Celem studiów jest więc interdyscyplinarne kształcenie kompetentnej, odpowiedzialnej i skutecznej klasy kreatywnej, która swą aktywnością będzie wzmacniała innowacyjność społeczną, przyczyniając się do podwyższenia jakości i kultury życia indywidualnego i publicznego.

Absolwenci kierunku „Kreatywność społeczna” obok wiedzy humanistycznej i społecznej będą przede wszystkim wyposażeni w praktyczne umiejętności i techniki kreatywnego działania. Taka wiedza oraz umiejętności praktyczne są warunkiem aktywnego i skutecznego inicjowania i organizowania działań społecznych w dziedzinie kultury, polityki i gospodarki. Kształcone w ramach studiów zdolności i umiejętności kreatywne, cenione wysoko przez wszystkich pracodawców, zapewnią absolwentom korzystną pozycję na rynku pracy. Społeczne zapotrzebowanie na taki kierunek i absolwentów potwierdzają różne strategie rozwojowe, przyjmowane zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej – np. „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”, ogłoszona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oryginalność programu kierunku „Kreatywność społeczna” tkwi w połączeniu wiedzy humanistyczno-społecznej z praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami, a dokładniej na oparciu działań kreatywnych na rozumieniu mechanizmów życia społecznego i sfery publicznej oraz na rozumieniu człowieka i jego zachowań – w wymiarze jednostkowym i społecznym.