Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Filozofia studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WF_FLZ_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

FILOZOFIA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/filozofia,804.htm

Studia filozoficzne drugiego stopnia zapewniają pogłębioną wiedzę w zakresie m.in. filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii sztuki, retoryki, filozofii przyrody, teorii języka i komunikacji, współczesnych koncepcji świadomości, współczesnych teorii działania, aksjologii, filozofii Wschodu, kultury ponowoczesnej, współczesnej myśli religijnej i ateistycznej. Program studiów na tym kierunku wyróżnia zwłaszcza nakierowanie na filozoficzne problemy współczesności oraz indywidualizacja kształcenia. Dobór przedmiotów wykracza poza tradycyjnie przyjęty kanon filozofii. Ponad 30 % punktów ECTS stanowią przedmioty do wyboru (prowadzone także w językach obcych), dzięki czemu program studiów można dostosować do indywidualnych zainteresowań. Indywidualizację programu kształcenia ma zapewnić system proseminariów i zajęć fakultatywnych, które umożliwiają studentom kształcenie zgodne z ich zainteresowaniami. Zaletą proseminariów jest to, że mogą być prowadzone w bardzo małych grupach. Wymiar godzin z nowożytnego języka obcego i translatorium tekstów filozoficznych i przedmiotów prowadzonych w języku angielskim ma sprostać potrzebie komunikacji we współczesnym świecie. Studentom oferujemy semestralne i roczne wyjazdy w ramach programu Erasmus+ oraz możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST). Studia filozoficzne drugiego stopnia trwają dwa lata, kończą się obroną pracy magisterskiej i nadaniem tytułu zawodowego magistra. Studia są przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów filozoficznych pierwszego stopnia, jak i dla absolwentów innych studiów pierwszego stopnia.