Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Biotechnologia studia stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WBIB_BT_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

BIOTECHNOLOGIA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

https://www.umcs.pl/pl/plany-studiow,18874.htm

Osoby zainteresowane zagłębianiem tajników nauk biologicznych w aspekcie ulepszania świata przyrody i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb medycyny, przemysłu, produkcji żywności i ochrony środowiska zachęcamy do aplikowania na kierunek biotechnologia.

Innowacyjny program na kierunku biotechnologia, którego realizację rozpoczynamy w roku akademickim 2021/2022, powstał w oparciu o gruntowną analizę potrzeb pracodawców, studentów i absolwentów.

Położyliśmy duży nacisk na aspekt aplikacyjny poparty solidną dawką wiedzy niezbędnej w warsztacie biotechnologa. Zgodnie z najnowszymi trendami dydaktycznymi, program kształcenia oparty jest o moduły tematyczne, które wprowadzają studentów w zagadnienia biotechnologii, łącząc teorię z praktyką. Na pierwszym stopniu studiów studenci zdobywają kompleksową wiedzę dotyczącą budowy, funkcji i modelowania biomolekuł, budowy i funkcjonowania organizmów, molekularnych aspektów chorób człowieka, wykorzystania inżynierii genetycznej w różnych aspektach życia człowieka. Mimo braku podziału na specjalności duża liczba zajęć wybieralnych umożliwia konstruowanie indywidualnych ścieżek kształcenia, dostosowanych do zainteresowań oraz planów naszych studentów. Bloki zajęć wybieralnych dają możliwość poznania zastosowań biotechnologii w gospodarce: w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska.

Na podstawie wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studenci podejmują świadomy wybór specjalności na II stopniu studiów: biotechnologii medyczna lub ogólnej – ta druga skupiająca się na zagadnieniach związanych z mikrobiologią i biotechnologią w przemyśle, ochronie roślin i środowiska.

Nasz atut to zajęcia praktyczne w nowocześnie wyposażonych laboratoriach dydaktycznych, które stanowią ponad 50% zajęć przewidzianych w programie. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, której kompetencje dydaktyczne są zbieżne z prowadzonymi badaniami naukowymi. Stawiamy na nauczanie w małych grupach, indywidualny kontakt student-wykładowca, a nasi studenci mogą być włączani w badania naukowe pracowników Wydziału.