Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WA_EAP_2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 2 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Programy studiów

https://www.umcs.pl/pl/instytut-sztuk-pieknych,2573.htm

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stanowi odpowiedź na zainteresowanie kandydatów szukających studiów wyższych w zakresie sztuk plastycznych pozwalających jednocześnie zdobyć kwalifikacje zawodowe nauczyciela. Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest kontynuacją (po zmianie nazwy) kierunku wychowanie plastyczne, prowadzonego w UMCS od 1972 roku, najpierw jako trzyletnie studia stacjonarne, już od następnego 1973 roku przekształcone w pięcioletnie studia magisterskie. Pierwszy nabór na kierunek pod nową nazwą edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych miał miejsce w roku akademickim 2001/2002. Od 2007 roku studia jednolite magisterskie pięcioletnie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zostały przekształcone w trzyletnie studia pierwszego stopnia oraz dwuletnie studia drugiego stopnia. W tej formule oraz w profilu ogólnoakademickim kierunek prowadzony jest do dnia dzisiejszego.

Dorobek badawczo-artystyczny oraz doświadczenie praktycznekadry akademickiej tworzą solidne podstawy realizacji programu studiów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Od 2001 roku Wydział Artystyczny posiada prawo do nadawania stopnia doktora sztuki. Wydział Artystyczny w wyniku ewaluacji naukowej dwukrotnie otrzymał kategorię naukową A: za lata 2008-2011 oraz za lata 2012-2016. Kształcenie realizowane na Wydziale Artystycznym UMCS otrzymało w 2014 roku pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej - wszystkie kryteria brane pod uwagę uzyskały ocenę „w pełni”.

Podstawowe cele strategiczne kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych związane są z doskonaleniem jakości kształcenia i warunków studiowania, umiędzynarodowieniem kształcenia oraz dostosowywaniem oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i standardów europejskich, która zapewni absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej, a także wspieranie rozwoju kultury i powszechnej edukacji plastycznej w Polsce, Lublinie i województwie lubelskim oraz promowanie regionu w kraju i za granicą. Wśród celów strategicznych ważną pozycję zajmuje budowanie trwałych więzi pomiędzy UMCS a otoczeniem, wykorzystanie potencjału kulturalnego regionu w działalności UMCS oraz budowa pozytywnego wizerunku UMCS.