Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UMCS) Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod UMCS_WA_EAM_LS
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 1
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

PROGRAMY STUDIÓW

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/1110/110336-zalacznik-nr-1-m-edukacja-artystyczna-w-zakresie-sztuki-muzycznej-3l-2022.pdf

Trzyletnie studia stacjonarne kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Na program studiów składają się zajęcia kierunkowe: m. in. kształcenie słuchu, historia muzyki, harmonia, instrumentacja, fortepian, drugi instrument, dyrygowanie z czytaniem partytur, emisja głosu oraz zajęcia kształcenia nauczycielskiego: psychologia, pedagogika, metodyka przedmiotowa, praktyki pedagogiczne i zajęcia kształcenia ogólnego: filozofia, język obcy, technologia informacyjna, historia kultury, etnomuzykologia, promocja i marketing dóbr kultury. Indywidualny tok nauczania niektórych zajęć muzycznych zapewnia studentom optymalne doskonalenie umiejętności wykonawczych.

Studia pierwszego stopnia obejmują kształcenia pedagogiczne w zakresie edukacji muzycznej (prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie muzyki w szkołach podstawowych, prowadzenie chórów, zespołów wokalnych i instrumentalnych w szkołach, placówkach pozaszkolnych i amatorskim ruchu muzycznym, prowadzenie zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych) będące częścią 5-letniego cyklu kształcenia nauczycielskiego, kontynuowanego na studiach II stopnia, 2-letnich magisterskich. Dopiero po ukończeniu studiów II stopnia absolwent uzyska