Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ

Szczegóły
Kod UL_SD_SOC
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Ekonomia i Finanse, Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna, Nauki o Polityce i Administracji, Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Nauki Prawne, Nauki Socjologiczne, Pedagogika, Psychologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:

 

  • nauki socjologiczne,
  • ekonomia i finanse,
  • nauki prawne,
  • pedagogika,
  • psychologia,
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • nauki o polityce i administracji.

 

Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom kształcenia opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).

 

Pierwszy rok kształcenia ma charakter interdyscyplinarny i adresowany jest do doktorantów wszystkich dyscyplin. Jest to rok wspólnych dyskusji naukowych, stawiania pytań i poszukiwania wielopłaszczyznowych odpowiedzi. Kolejne lata przeznaczone są na rozwój w wybranej dyscyplinie i poszerzanie wiedzy na zajęciach z obszarów interesujących doktoranta. 

 

Program kształcenia uwzględnia aktualne koncepcje teoretyczne w naukach społecznych oraz tendencje dotyczące aplikacji wyników badań w praktyce, stwarzając doktorantom szanse dalszego rozwoju naukowego, uczestniczenia w wymianie międzynarodowej i międzyuczelnianej.

 

https://www.uni.lodz.pl/en/doctoral-school-of-social-sciences