Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UL) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ

Szczegóły
Kod UL_SD_HUM
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Łódzki
Dziedzina/dyscyplina naukowa Archeologia, Filozofia, Historia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o Kulturze i Religii, Nauki o Sztuce
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia Szkoła doktorska
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwia uzyskanie stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach:

  • archeologii,
  • historii,
  • filozofii,
  • językoznawstwie,
  • literaturoznawstwie,
  • naukach o kulturze i religii,
  • naukach o sztuce,
  • etnologii i antropologii kulturowej.

Program kształcenia pozwala realizować badania z wybranej dyscypliny nauk humanistycznych w warunkach interdyscyplinarności indywidualnej i zespołowej.

Celem kształcenia jest rozwój naukowy doktoranta, który w trakcie 4 lat (8 semestrów) nauki w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych poszerza i pogłębia swoją wiedzę w zakresie wybranej dyscypliny naukowej w środowisku interdyscyplinarnym, umożliwiającym umiejscowienie kompetencji związanych z daną dyscypliną w szerszym kontekście, a także rozwija swój warsztat badawczy i dydaktyczny oraz nabywa kompetencje miękkie, które mogą być w przyszłości wykorzystane zarówno w pracy akademickiej, jak i w działalności zawodowej o pozaakademickim charakterze.

https://www.uni.lodz.pl/en/doctoral-school-of-humanities