Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_ZDK1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów zarządzanie dziedzictwem kulturowym
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kierunku jest kształcenie pracowników instytucji naukowych zajmujących się szeroko
pojętą kulturą, administracji i kultury, przewodników oraz pracowników w szczególnym zawodzie
zarządcy/administratora dziedzictwa kulturowego.
Absolwent zarządzania dziedzictwem kulturowym studiów I stopnia (licencjackich) jest
przygotowany do podejmowania podstawowych działań zawodowych w zakresie zarządzania
dziedzictwem kulturowym. Posiada także kompetencje pozwalające na dalszą edukację w tym
obszarze. W trakcie studiów zostaje przygotowany do rozpoczęcia pracy w instytucjach kultury,
naukowych zajmujących się szeroko pojętą kulturą, w administracji, czy jako przewodnik.