Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Socjologia - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_SC2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W programie dydaktycznym uwzględniono wszechstronne kształcenie zgodne z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiające wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Student podejmuje działalność badawczą i rozwojową realizowaną w ramach programu dydaktycznego i badawczego, bazując na systematycznie prowadzonych pracach twórczych, podejmowanych w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również znalezienia nowych zastosowań o charakterze praxis dla tej wiedzy. Na studiach II stopnia, student ma możliwość poszerzenia dotychczas zdobytej wiedzy w ramach wybranej ścieżki tematycznej: Badania Opinii Publicznej, Polityki i Rynku lub Socjologia Zarządzania i Relacji Interpersonalnych. Pozwala mu to nabyć kwalifikacje, które czynią go profesjonalistą w instytucjach oraz firmach sektora publicznego i prywatnego. Absolwent uzyskuje wykształcenia w pełni odpowiadające wymogom stawianym socjologom z uwzględnieniem ogólnoludzkich wartości.