Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Socjologia - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_SC1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Socjologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

W programie dydaktycznym uwzględniono wszechstronne kształcenie zgodne z ideą integralnego rozwoju człowieka, umożliwiające wzrastanie jednostki w harmonii ze społeczeństwem. Student zapoznaje się z teoretycznymi modelami socjologicznymi, metodami badawczymi oraz praktycznym wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych zorientowanych przede wszystkim na statystyczną analizę danych. Uczy się wyjaśniać i prognozować zachodzące zjawiska i procesy społeczne ze wskazaniem ich przyczyn i konsekwencji. Studenci Socjologii zdobywają wszechstronną wiedzę tak, by byli w stanie samodzielnie z niej korzystać na różnych stanowiskach pracy: w przedsiębiorstwach, samorządach lokalnych, administracji państwowej, instytucjach kultury i oświaty, firmach konsultingowych, trzecim sektorze/organizacjach pozarządowych, jako dziennikarz, jako ekspert w ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach zajmujących się Public Relations i Human Resources, w mass mediach, w agencjach reklamowych, w instytucjach europejskich.