Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Politologia - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PO1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Politologia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent studiów I stopnia na kierunku politologia w toku kształcenia nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje składające się na kompletne wykształcenie właściwe dla tego poziomu studiów przewidziane w opisie efektów uczenia się oraz szczegółowo zoperacjonalizowane w programie studiów. W praktyce oznacza to uzyskanie specjalistycznej wiedzy w czworokącie subdyscyplin politologicznych: myśli politycznej, systemów politycznych, polityk publicznych i stosunków międzynarodowych. Studia nad polityką w lokalnej (regionalnej, krajowej) i szerszej (międzynarodowej) perspektywie oraz jej złożonością (aspekty kulturowo-religijne, społeczne, ekonomiczne), po części interdyscyplinarne, prowadzą do uzyskania świadomości wzajemnego przenikania się różnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz wspierają rozwój abstrakcyjnego myślenia stanowiącego niewątpliwy atut wśród umiejętności cenionych przez pracodawców.