Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Pedagogika specjalna - studia jednolite magisterskie - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_PES1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Pedagogika specjalna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia jednolite magisterskie
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia na kierunku pedagogika specjalna odnoszą się do profilu ogólnoakademickiego i mają na celu: przekazanie Absolwentom podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do pełnienia różnych ról o charakterze edukacyjnym i rehabilitacyjnym w życiu społecznym i kulturalnym w zakresie pedagogiki specjalnej. Absolwent studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna uzyska nowoczesną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, jak również działań edukacyjnych i wspierających: rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, podejmowanych wobec uczniów ze SPE, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz doświadczających trudności w zakresie społecznego przystosowania. Posiadać będzie znajomość zagadnień pedagogicznych, psychologicznych, biomedycznych, społecznych i specjalistycznych