Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Matematyka - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_MT2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Matematyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 3
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/MA050/WM-MA-N-2/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia II stopnia na kierunku matematyka mają na celu wykształcenie absolwentów, którzy mają
pogłębioną wiedzę matematyczną oraz adekwatne umiejętności i kompetencje społeczne. Ich
ukończenie pozwala kontynuować naukę w szkole doktorskiej we wszystkich ośrodkach w kraju i
za granicą, bądź też podjąć prace w różnych gałęziach globalnej gospodarki na kierowniczych
stanowiskach wykorzystujących zaawansowane narzędzia matematyczne i wymagających
twórczych postaw. Studenci mają możliwość wyboru między specjalnościami: zastosowania
matematyki w medycynie lub specjalnością nauczycielską.