Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Informatyka - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_IN2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na innowacyjne rozwiązywanie
złożonych i nietypowych problemów związanych z wykonywaniem zawodu informatyka. Opanował
w stopniu zaawansowanym ogólną wiedzę dotyczącą podstawowych problemów informatyki, a w sposób
szczegółowy zapoznał się z technikami przetwarzania równoległego i rozproszonego. Potrafi
analizować złożoność obliczeniową algorytmów oraz stosować zaawansowane metody numeryczne.
Potrafi zarządzać projektami informatycznymi i prowadzić komunikację w zespole programistycznym.
Jest zaznajomiony z zaawansowanymi technikami programowania logicznego i funkcyjnego.
W zależności od wybranej specjalności, potrafi wykorzystywać specjalistyczne techniki analizy
i eksploracji danych, programowania sieciowego oraz analizy systemów graficznych. Rozwiązuje proste
problemy badawcze związane z wybraną dziedziną informatyki, w razie trudności zasięgając opinii
ekspertów. Wyszukuje niezbędne informacje w literaturze specjalistycznej i dostępnych źródłach
dokumentacji, krytycznie oceniając ich wartość. Potrafi prowadzić dokumentację swoich projektów oraz
komunikować się z odbiorcami z różnych środowisk w mowie i piśmie z użyciem języka
specjalistycznego. Jest zdolny do prowadzenia dyskusji na tematy związane z informatyką.