Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Historia Sztuki - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_HS2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Historia sztuki
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Zgodnie z przyjętymi założeniami efektów uczenia się, absolwenci kierunku pogłębiają i
uporządkowują wiedzę dotyczącą historii sztuki polskiej, europejskiej i światowej oraz ochrony
dóbr kultury, wykorzystując zaawansowaną terminologię zawodową i stosując metodologie
badawcze oraz krytykę artystyczną. Wiedza ta przekazywana jest na specjalistycznych
zajęciach prowadzonych w ramach modułów kształcenia, na których studenci mają możliwość
pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności z zakresu muzealnictwa i rynku sztuki,
inwentaryzacji, ochrony dziedzictwa kulturowego, dokumentacji, edukacji i popularyzacji
wiedzy o sztuce. Proponowany program ma również za zadanie pomóc absolwentom odnaleźć
się na rynku pracy jako muzealnika, pracownika instytucji ochrony dziedzictwa, popularyzatora
i nauczyciela historii sztuki, a także pracownika związanego z rynkiem dzieł sztuki. Absolwent
studiów magisterskich historii sztuki dysponuje wszechstronną wiedzą z zakresu historii sztuki
europejskiej i polskiej od starożytności po współczesność, wiedzą na temat wybranych
aspektów sztuki świata, oraz wiedzą na temat współczesnych tendencji artystycznych i miejsca
sztuk plastycznych w społeczeństwie. Absolwent ma pogłębioną umiejętność stosowania
terminologii z zakresu historii sztuki, zna i umie korzystać z różnorodnych metod badania dzieł
sztuki i kultury wizualnej. Absolwent jest przygotowany do prac z zakresu dokumentacji dzieł
sztuki, w tym do inwentaryzacji, jest przygotowany do upowszechniania wiedzy o sztuce, do
przygotowywania wystaw oraz posiada znajomość rynku sztuki. Absolwent jest przygotowany
do pracy w takich instytucjach jak: instytucje kultury, w tym muzea, do pracy w galeriach
wystawienniczych i prowadzących obrót dziełami sztuki, w placówkach naukowobadawczych,
urzędach konserwatorskich, a także do współpracy z wydawnictwami
branżowymi. Absolwent może pracować także w szkolnictwie po ukończeniu dodatkowego
kursu pedagogicznego uprawniającego do prowadzenia zajęć z historii sztuki i plastyki w
szkołach ponadpodstawowych. Absolwent studiów magisterskich jest także przygotowany do
podjęcia pracy naukowej.