Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Historia - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_HI2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Historia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 2
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy historycznej i poznanie jej znaczenia w obszarze
nauk humanistycznych. W procesie dydaktycznym budowana jest również świadomość, że
prezentowane wyniki badań muszą być oparte na rzetelnej wiedzy naukowej.
Po ukończeniu studiów absolwent historii będzie posiadał pogłębione umiejętności
obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na
oryginalne rozwiązanie złożonych problemów historycznych. Ponadto absolwent historii będzie
posiadał szczegółową, prowadzącą do specjalizacji, znajomość faktografii historii powszechnej i
historii Polski w poszczególnych epokach, a także umiejętność interpretacji faktów historycznych
determinowanych różnym podłożem politycznym, narodowym, religijnym i kulturowym. Student
pozna na poziomie zaawansowanym fachową terminologię z zakresu nauk historycznych.
Absolwent historii zyska także pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i nauki, jak również będzie
zorientowany we współczesnym życiu naukowym i kulturalnym.