Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Filozofia - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_FF1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Filozofia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 4
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studia I stopnia obejmują zasadnicze treści z zakresu filozofii z uwzględnieniem jej aspektu epistemiczno-przyrodniczego i aspektu humanistycznego. Zajęcia na pierwszym roku studiów są wspólne dla wszystkich studentów i obejmują podstawowe przedmioty z dziedzin filozoficznych (historia filozofii, logika, metafizyka, filozofia przyrody), a ponadto propedeutykę filozofii wraz z lekturą i analizą tekstów filozoficznych oraz narzędzia informatyczne dla filozofów i lektorat języka nowożytnego. Na roku drugim studenci kontynuują przedmioty związane z głównymi działami filozofii (historia filozofii, etyka, teoria poznania, ogólna metodologia nauk, semiotyka logiczna), a ponadto rozpoczynają lektorat z języka łacińskiego, który jest kontynuowany na roku trzecim. Z przedmiotów zaproponowanych w grupach zajęć do wyboru (konwersatoria, wykłady systematyczne, wykłady z historii filozofii nowożytnej i współczesnej) studenci mogą wybrać zajęcia o odpowiedniej liczbie punktów ECTS. W drugim semestrze drugiego roku studiów rozpoczynają seminarium dyplomowe (licencjackie), które kontynuują na roku trzecim. Kontynuują także lektorat języka nowożytnego kończący się egzaminem. Na roku trzecim studenci rozpoczynają lektorat z języka greckiego, odbywają translatorium tekstów filozoficznych z języka nowożytnego oraz dobierają z grup zajęć do wyboru wykłady systematyczne, wykłady z historii filozofii współczesnej i wykłady monograficzne Dla studentów szczególnie zainteresowanych filozofią i chcących pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w tym zakresie zaproponowana została od drugiego roku studiów Akademicka Ścieżka Studiów Filozoficznych (AŚSF). Jest to propozycja dla studentów filozofii, którzy wyróżniają się zaangażowaniem i wybitnymi wynikami oraz wyrażają zainteresowanie przyszłą pracą naukową. Realizacja tego trybu studiowania ma im umożliwić opanowanie metody badań naukowych w wybranych subdyscyplinach filozoficznych w celu samodzielnego stawiania nowych problemów i profesjonalnego podejmowania prób ich twórczego rozwiązywania, poprzez wprowadzenie studentów w arkana pracy naukowej, realizację wspólnie z pracownikami naukowymi projektów badawczych, publikowanie prac naukowych.