Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Ekonomia - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_EK1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Studenci kierunku Ekonomia zapoznawani są z prowadzeniem racjonalnej działalności
gospodarczej, której efektem jest tworzenie i pomnażanie zasobów, ukazywana im jest
problematyka podziału dóbr i związanych z tym kwestii moralnych, znamion
niesprawiedliwości i krzywdy społecznej. W ten sposób tworzy się specyfika działalności
dydaktyczno-wychowawczej na kierunku ekonomia, której wyróżnikiem ma być wiązanie
nauki o tym jak tworzyć bogactwo z upowszechnianiem odpowiedzialności za skutki
skrajnej nierównomierności podziału. Zajęcia prowadzone na kierunku ekonomia
dostosowywane są do aktualnych wymagań pracodawców. Kierunek ekonomia stara się
budować swoją tożsamość na fundamentach podstawowych zasad godności osoby
ludzkiej, solidarności i pomocniczości.
Na kierunku Ekonomia studenci zdobywać będą gruntowną wiedzę z zakresu
teoretycznych podstaw mikroekonomii i makroekonomii oraz międzynarodowych
stosunków gospodarczych. Poznają narzędzia warsztatu ekonomisty i finansisty. Opanują
umiejętności empirycznych zastosowań analizy ekonomicznej, zarówno w ujęciu
ilościowym, jak i jakościowym. Nabędą także niezbędną wiedzę z obszarów prawa
i zarządzania, niezbędną w pracy ekonomisty. Studenci poznają także aspekty społeczne
funkcjonowania gospodarki. Absolwenci kierunku będą przygotowani do realizacji analiz
ekonomicznych przy wykorzystaniu metod i narzędzi analitycznych z zastosowaniem
odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Pozwoli im to na swobodne
poruszanie się w otoczeniu podmiotów i instytucji ekonomicznych oraz społecznych.
Absolwent kierunku Ekonomia będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach,
instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej,
organizacjach non-profit o charakterze typowo ekonomicznym i finansowym, ośrodkach
badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi.