Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Człowiek w cyberprzestrzeni - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_CWC1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Człowiek w cyberprzestrzeni
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kierunek "Człowiek w cyberprzestrzeni" ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest
wyposażenie absolwentów w kwalifikacje z zakresu prawa, matematyki, informatyki i nauk
socjologicznych, by mogli oni funkcjonować w społeczeństwie, w którym coraz większą rolę
odgrywa zagadnienie cyberprzestrzeni. Absolwent studiów jest przygotowany zarówno do
podjęcia studiów II stopnia jak i do pracy na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w
administracji państwowej i samorządowej oraz w organizacjach i podmiotach prywatnych z
branży high-tech.
Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności oraz unikatowych kompetencji
interdyscyplinarnych, w szczególności w zakresie prawa, informatyki, matematyki, socjologii oraz
biznesu. Absolwent ma mieć wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii
oraz rozumieć procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.
Celem kształcenia jest też wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się narzędziami
informatycznymi w obszarze nauk społecznych. Z tego względu kształcenie obejmuje
kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych.