Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Chrześcijańska turystyka religijna - studia I stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_CTR1S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Krajoznawstwo i turystyka historyczna, Turystyka, turystyka historyczna
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 5
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/CTR/WT-CTR-N-1/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Celem kształcenia na kierunku chrześcijańska turystyka religijna jest zdobycie wiedzy z zakresu teologii, ale wyspecjalizowanej w unikatowy sposób – tak, by student mógł równocześnie wykorzystywać zdobytą wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne w praktyce zawodowej związanej z turystyką.

Kierunek chrześcijańska turystyka religijna przygotowuje przyszłych pracowników branży turystycznej i pielgrzymkowej w duchu chrześcijańskim, łącząc wiedzę teologiczną z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi. Uniwersytet od 2012 roku jest wpisany do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów wycieczek Województwa Mazowieckiego, co umożliwia prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

Wykształcenie, które zdobywają studenci, predysponuje ich do zaistnienia na rynku pracy jako dobrze przygotowanych do działalności w zakresie szeroko rozumianej turystyki religijnej i pielgrzymkowej, z możliwością uzyskania kwalifikacji pilota wycieczek, potwierdzonej certyfikatem.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w jako, między innymi, pracownicy biur podróży i biur organizujących szeroko rozumianą turystykę religijną, pracownicy instytucji związanych z pielgrzymowaniem (np. domów pielgrzyma i domów rekolekcyjnych), piloci grup turystycznych, piloci chrześcijańskich grup pielgrzymkowych, pracownicy instytucji promocji dziedzictwa chrześcijańskiego i ochrony zabytków chrześcijańskich oraz pracownicy chrześcijańskich instytucji kultury.