Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

(UKSW) Chemia - studia II stopnia - stacjonarne

Szczegóły
Kod UKSW_CH2S
Jednostka organizacyjna Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kierunek studiów Chemia
Forma studiów stacjonarne
Poziom kształcenia drugiego stopnia
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 7
Adres WWW https://ects.uksw.edu.pl/pl/programmes-all/CH014/WM-CH-N-2/
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (15.04.2024 00:00 – 15.05.2024 23:59)

Kształcenie odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i sprzętu laboratoryjnego będącego
na wyposażeniu Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW, którego budowa była jednym
z elementów strategii rozwoju UKSW. W trakcie pierwszego roku studiów student ma obowiązek
zaliczyć szereg przedmiotów rozwijających jego wiedzę w zakresie analizy instrumentalnej, chemii
kwantowej, spektroskopii oraz innych przedmiotów związanych z szeroko rozumianą chemią. Drugi
rok studiów przeznaczony jest głównie na wykonywanie pracy magisterskiej oraz przedmioty
fakultatywne prowadzone, podobnie jak seminaria, w języku angielskim.
Absolwenci mogą podejmować pracę w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym,
spożywczym lub w instytucjach powołanych do monitorowania zanieczyszczeń środowiska
naturalnego. Spośród absolwentów magisterskich studiów chemicznych mogą się rekrutować
kandydaci na studia doktoranckie, a jeszcze później – także potencjalni pracownicy naukowodydaktyczni.